Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

18.12.2020 - 09:20

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje viši asistent u akademskoj 2020/2021. godini za izbor u zvanje viši asistent, uža naučna oblast Konstrukcije proizvoda od drveta (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docenta (napredovanje), uža naučna oblast Tehnologije proizvoda od drveta (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-redovnog profesora (napredovanje), uža naučna oblast Proizvodno mašinstvo (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.