Konkursi Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

17.10.2020 - 10:15

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika, vanrednog profesora (napredovanje) uža naučna oblast Opšte mašinstvo (jedan izvršilac) i izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika, vanrednog profesora (napredovanje) uža naučna oblast Mehanika (jedan izvršilac). Oba Konkursa dostupna su u pdf-dokumentima: Opšte mašinstvo i Mehanika.