Konkursi Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

19.12.2020 - 10:10

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za angažman nastavnika za akademsku 2020/21. godinu na Prvom ciklusu studija i to jedan izvršilac na kolegiju Novija južnoslavenska književnost; jedan izvršilac na kolegiju Svjetska književnost IV; jedan izvršilac na kolegiju Svjetska književnost I; jedan izvršilac Bh. književnost između dva svjetska rata. Detalji Konkursa su dostupni u pdf-dokumentu.

Pored toga, Pedagoški fakultet raspisuje i Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistent / viši asistent za Područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grana Savremeni engleski jezik, Lingvistika engleskog jezika i Metodika nastave engleskog  jezika (1 izvršilac). Detalji Konkursa su dostupni u pdf-dokumentu.