Konkursi Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

15.12.2020 - 09:35

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću raspisao je Ponovni konkurs za izbor dekana i Ponovni konkurs za angažman saradnika u izvođenju vježbi na Prvom ciklusu studija u akademskoj 2020/2021. godini kao i Konkurs za izbor u zvanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Detalji pomenutih konkursa sa svim relevantnim podacima, dostupni su zasebnim pdf-dokumentima u rubrici Konkursi ili na zasebnim i odvojenim linkovima (Ponovni konkurs za dekana i Ponovni konurs za angažman saradnika).