Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Biotehničkom fakultetu

22.07.2020 - 09:15

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini. Upis sa ukupnim brojem od 10 kandidata_kinja vrši se na odsjeku Održivi sistemi proizvodnje hrane, i smjeru istog naziva.

Detalji o rokovima i uslovima dostupan je u pdf-dokumentu.