Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Bihaću za 2022/2023

27.06.2022 - 11:00

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u I (prvu) godinu I, II i III ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2022/2023. godini (prvi prijavni rok). Rok za prijavu na konkurs je od 27. juna do 30. septembra.2022. godine. Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.