Konkurs za izbor prorektora Univerziteta u Bihaću

06.10.2020 - 07:00

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor prorektora Univerziteta u Bihaću na mandatni period od četiri godine, i to: 1. Prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Bihaću; 2. Prorektora za naučnoistraživački rad, međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu; 3. Prorektora za finansije i razvoj. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.