Konkurs za izbor i imenovanje rektora Univerziteta u Bihaću

25.12.2019 - 11:45

Univerzitet u Bihaću raspisao je Javni konkurs za izbor rektora / rektorice Univerziteta u Bihaću na mandatni period od četiri godine. Rok za prijavljivanje kandidata_inja na konkurs je petnaest dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu Avaz i na web-stranici Univerziteta u Bihaću.

Opis pozicije rektora te opći i posebni uslovi su dostupni u pdf dokumentu Javnog konkursa.