Konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću

01.07.2020 - 10:00

Senat Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću. Članovi se biraju iz reda nastavnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću sa punim radnim vremenom na mandatni period od četiri godine. Opći, posebni uslovi i drugi detalji dostupni su u pdf-dokumentu.