Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini

04.05.2021 - 08:50

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je raspisalo Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini. Konkurs je objavljen 26.4.2021. i ostaje otvoren do do 21.5.2021. godine. Detalji Konkursa dostupni su na zvaničnoj web-stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.