Konkurs za dodjelu stipendije Adil Zulfikarpašić 2022.

03.11.2022 - 09:50

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje konkurs za dodjelu jedne godišnje stipendije Adil Zulfikarpašić redovnom studentu_ici Prvog i Drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću na području Unsko-sanskog kantona u akademskoj 2022/2023. godini. Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su državljani Bosne i Hercegovine; da su redovni studenti Prvog i Drugog ciklusa studija Univerziteta u Bihaću u školskoj 2022/2023. godini; da su ostvarili prosječnu ocjenu 9,2 u toku Prvog ili Drugog ciklusa studija; da tokom studija nisu obnavljali godinu. Kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje su: (a) po osnovu uspjeha i prosjeka ocjena; (b) po osnovu dobivenih nagrada i osvojenih medalja na takmičenjima tokom studija; (c) po osnovu stepena invaliditeta kandidata, preko 60%; (d) po osnovu prosječnih primanja u domaćinstvu; (e) po osnovu potvrde da je roditelj bio u oružanim snagama Armije RBiH; (f) po osnovu potvrde da je roditelj bio zarobljen i da je bio u logoru; (g) po osnovu potvrde da je jedan od roditelja poginuo kao pripadnik Armije BiH ili kao civilna žrtva rata; (h) po osnovu potvrde da je roditelj ratni vojni invalid.

Stipendija se dodjeljuje za akademsku 2022/2023. godinu u bespovratnom iznosu od 3.000,00 KM. Izbor kandidata za dodjelu stipendije vrši komisija koju je imenovao Upravni odbor Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića. Kandidati_kinje su dužni_e dostaviti sljedeću dokumentaciju: potvrdu o državljanstvu; uvjerenje da je student_ica upisao_la akademsku 2022/2023. godinu studija u statusu redovnog studenta na Univerzitetu u Bihaću; uvjerenje Univerziteta u Bihaću o položenim ispitima sa izvedenom prosječnom ocjenom (minimalno 9,2) u toku predhodnih godina studija; uvjerenje Univerziteta u Bihaću da student_ica tokom studija nije obnavljao_la godinu; dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnom, evropskom ili svjetskom takmičenju iz određene oblasti tokom studija; pismo namjere (u zaglavlju navesti ime i prezime, adresu, kontakt telefon, e-mail) sa naznakom Prijava na konkurs za dodjelu stipendije iz sredstava Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića; dokaz o materijalno-socijalnom statusu (uvjerenje o visini primanja roditelja: ček od penzije za predhodni mjesec, potvrda službe za zapošljavanje); dokaz o kriterijima navedenim od „e“ do „h“; izjava kandidata da ne prima kredit ili stipendiju po bilo kom drugom osnovu (ovjerava se u općini).

Svi dokumenti koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Dokumenti se ne vraćaju kandidatima. Konkurs ostaje otvoren do 30. novembra 2022. godine. Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu sa naznakom: Prijava na konkurs, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Mula Mustafe Bašeskije 21, 71 000 Sarajevo. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Više informacija o stipendiji i prethodnim dobitnicima_cama dsotupno je na web-stranici Bošnjačkog instituta.