Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2022. godini

19.09.2022 - 10:35

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje Konkurs za dodjelu “Nagrade za nauku” za uspjehe na međunarodnom planu u 2022. godini. Visina "Novčane nagrade" za nauku iznosi deset prosječnih plaća u Bosni i Hercegovini iz prethodne godine i dodjeljuje se u obliku plakete i novčane nagrade. Više informacija dostupno je na zvaničnoj stranici MCPBiH.