Konkurs za dekane Univerziteta u Bihaću

06.10.2020 - 07:00

Fakulteti Univerziteta u Bihaću raspisuju Konkurs za izbor dekana. Detalji Konkursa uključujući uslove za navedene pozicije i rokove, dostupni su u pdf-dokumentu.