Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u 2022/23.

04.07.2022 - 10:25

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2022/2023. godini kao i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji Konkursa su u zasebnom pdf-dokumentu.