Konkurs Univerziteta u Bihaću

01.08.2022 - 14:45

Univerzitet u Bihaću raspisuje dopunu Konkursa za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2022/2023. godini i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na  Univerzitetu u Bihaću i to na Fakultetu zdravstvenih studija (izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika) i Pedagoškom fakultetu (izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika) za Drugi ciklus studija. Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.