Konkurs Univerziteta u Bihaću

06.07.2021 - 09:30

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.