Konkurs Univerziteta u Bihaću

29.06.2020 - 11:15

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs/Natječaj za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini i izbor u zvanje nastavnika i saradnika u radnom odnosu na Univerzitetu u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.