Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

16.01.2020 - 08:55

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je Javni konkurs, i to: 1. Ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika (vanredni profesor) uža naučna oblast: Građevinske konstrukcije / predmeti: Metalne konstrukcije 1, Metalne konstrukcije 2, Drvene konstrukcije 1 i Drvene konstrukcije 2 (1 izvršilac); 2. Izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika / vanredni profesor (napredovanje) uža naučna oblast: Materijali, konstrukcije i lijepljenje drveta (1 izvršilac). Više informacija o potrebnoj dokumentaciji i rokovima dostupno je na linku.