Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

13.05.2023 - 10:40

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika, odnosno višeg asistenta (napredovanje) na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću na užu naučnu oblast Matematika (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.