Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

10.03.2023 - 09:45

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje javni konkurs za ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnik u zvanju docenta na užu naučnu oblast Mehanika (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.