Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

18.01.2023 - 10:15

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnik u zvanju docenta (napredovanje) na užu naučnu oblast Opšte mašinstvo (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.