Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

29.12.2022 - 16:00

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na užoj naučnoj oblasti Matematika (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.