Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

24.11.2022 - 12:15

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva na poslovima radnog mjesta „Sekretar fakulteta“ (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.