Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

28.10.2022 - 09:30

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme nastavnika u zvanju docenta za naučnu oblast Automatika i elektronika (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.