Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

10.03.2022 - 14:00

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – docent (napredovanje) na užu naučnu oblast Automatika i elektronika na Tehničkom fakultetu (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumenut.