Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

27.11.2019 - 08:15

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je Konkurs za angažman i izbor u zvanja saradnika za izvođenje nastave u akademskoj 2019/2020. godini. Detalji o Konkursu kao i rok za podnošenje prijava je dostupan na sljedećem dokumentu.