Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

09.12.2021 - 11:50

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje viši asistent (napredovanje) na užoj naučnoj oblasti Arhitektonsko projektovanje i organizacija građenja (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.