Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

15.11.2021 - 12:00

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs na sljedeće pozicije: izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika vanredni profesor (napredovanje) uža naučna oblast Programski jezici (1 izvršilac); izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika redovni profesor (napredovanje) uža naučna oblast Mehanika (1 izvršilac); izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika redovni profesor (napredovanje) uža naučna oblast Betonske i armiranobetonske konstrukcije (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.