Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

10.02.2021 - 08:15

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika-asistent na užu naučnu oblast Odjevne tehnologije (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.