Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

11.06.2020 - 08:00

Univerzitet u Bihaću raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću za sljedeće pozicije: 1. Sekretar fakulteta na neodređeno vrijeme (1 izvršilac sa punim radnim vremenom); 2. Samostalni referent u studentskoj službi na neodređeno vrijeme (1 izvršilac sa punim radnim vremenom); 3. Viši knjižničar na neodređeno vrijeme (1 izvršilac sa punim radnim vremenom).

Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.