Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

25.05.2020 - 16:00

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta (napredovanje) u akademskoj 2019/2020. godini naučna oblast Materijali, konstrukcije i lijepljenje drveta. Rok za podnošenje prijave je petnaest dana od dana objavljivanje a detalji Konkursa su dostupni na linku.