Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću za napredovanje

08.10.2020 - 09:25

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-vanrednog profesora (napredovanje) za uža naučna oblast: Arhitektonsko projektovanje i organizacija građenja (1 izvršilac) i za višeg asistenta za užu naučnu oblast: Matematika (1 izvršilac).

Detalji Konkursa za Arhitektonsko projektovanje i organizaciju građenja dostupno je u pdf-datoteci, a za Matematiku u pdf-datoteci.