Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

26.02.2020 - 07:45

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje ponovljeni Javni konkurs / natječaj za izbor u zvanje saradnika – viši asistent i angažman na: 

1. Predmet: Krivično procesno pravo, viši asistent – 1 izvršilac;

2. Naučna oblast: Državno pravo, viši asistent – 1 izvršilac.

Kandidati_kinje, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, potrebno je da ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o Univerzitetu u Bihaću i  Statutom Univerziteta u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni su u dokumentu Pravnog fakulteta na linku. Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanje.