Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

15.02.2023 - 08:20

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja nastavnika-vanredni profesor (napredovanje) za predmet Trgovačko pravo (1 izvršilac) i izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docent (napredovanje) za naučnu oblast Pravno-ekonomska (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.