Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

22.11.2022 - 10:35

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za prijem u radni odnos saradnika na određeno vrijeme na naučnim oblastima Državno pravo i Sociologija i ljudska prava (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.