Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

10.06.2022 - 15:20

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – docent za predmet Međunarodno javno pravo (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.