Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

11.11.2021 - 11:50

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za angažman nastavnika na Drugom ciklusu studija u akademskoj 2021/2022. godini. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.