Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

03.11.2021 - 11:25

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanje asistent / viši asistent i angažman na naučnu oblast Rimsko pravo, asistent / viši asistent (1 izvršilac) i naučnu oblast Državno pravo, asistent / viši asistent (1 izvršilac). Detalji su dostupni u pdf-dokumentu.