Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

17.10.2020 - 10:00

Univerzitet u Bihaću raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove radnog mjesta „Radnik na održavanju čistoće/kafe kuharica“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću sa punim radnim vremenom. Detalji Oglasa dostupni su u pdf-dokumentu.