Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

21.05.2020 - 08:00

Pravni fakultet Bihać Univerziteta u Bihaću raspisuje Javni konkurs / natječaj za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika (vanredni profesor) za predmet Uvod u nauku o državi i pravu i Pravo EU. Konkurs / Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja a detalji su dostupni u pdf-dokumentu.