Konkurs Pravnog fakulteta UNBI

08.02.2024 - 08:00

Pravni fakultet Univerziteta u Bihać raspisuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika — vanredni profesor (napredovanje) na predmet Trgovačko pravo (1 izvršilac) i ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika — docent na naučnu oblast Građansko pravo (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.