Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

16.01.2020 - 08:30

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja, i to: 1. Uža naučna oblast Fizička kultura, grana Teorija sporta i aktivnosti u prirodi (viši asistent / napredovanje / 1 izvršilac); 2. Područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, uže naučne oblasti Lingvistika njemačkog jezika i Savremeni njemački jezik (asistent / 2 izvršioca). Informacije o uslovima Konkursa, potrebnoj dokumentaciji i rokovima, dostupne su na linku.