Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

15.03.2023 - 16:00

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja, i to: (1) Izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika – redovni profesor (napredovanje) za područje Društvene nauka, polje Obrazovne nauka i Sociologija, grana Interdisciplinarne i sociološko-pedagoške discipline i Posebne sociologije, i predmet Metodologija istraživanja u obrazovanju (napredovanje 1 izvršilac); (2) Ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika – docent za naučne oblasti Psihologija i Metodologija istraživanja u obrazovanju (1 izvršilac); (3) Ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika – docent za područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grana Lingvistika engleskog jezika, Metodika nastave engleskog jezika i književnosti (1 izvršilac); (4) Ponovni izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje nastavnika – docent za područje Humanističke nauke, polje Historija i arheologija, grana Historija (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.