Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

22.12.2022 - 16:00

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika – asistenta za područje Društvenih nauka, polje Fizičke kulture, grana Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja i metodika treninga (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.