Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

15.04.2022 - 10:25

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanje saradnika – viši asistent (napredovanje) na područje Humanističke nauke, polje Jezici i književnost, grana Teorija i historija književnosti (1 izvršilac). Detalji Konkursa su dostupni u zasebnom pdf-dokumentu. Takođe, Pedagoški fakultet raspisuje konkurs za angažman saradnika za ljetni semestar akademske 2021/22. godine na predmetima Diofantske jednačine i Interdisciplinarno proučavanje matematike. Detalji toga Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.