Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

23.03.2022 - 16:00

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za angažman saradnika za akademsku 2021/2022. godinu na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću na Odsjeku za tjelesni odgoj i sport. Detalji Konkursa i tabelarni prikaz dostupni su u odvojenom pdf-u.