Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

24.03.2022 - 16:00

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docenta, područje Društvene nauke, polje Fizička kultura, grana Teorija sporta i aktivnosti u prirodi, predmeti Ritmička gimnastika, Ples i Aerobika (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.