Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

20.01.2022 - 10:45

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja višeg asistenta (napredovanje) na području Humanističkih nauka, polje Jezici i književnost, grana Savremeni bosanski jezik (1 izvršilac) kao i izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika na području Humanističkih nauka, grana Savremeni engleski jezik i Lingvistika engleskog jezika, polje Interdisciplinarne humanističke nauke, grana Metodika nastave engleskog jezika (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.