Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

20.11.2019 - 07:50

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću obavljuje Javni konkurs za ponovni izbor / izbor u naučno-nastavna zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Prvom ciklusu studija u akademskoj 2019/2020. godini. Detalji Konkursa o slobodnim pozicijama, potrebnoj dokumentaciji i roku za prijavu dostupni su na linku.