Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

17.12.2021 - 11:00

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos saradnika u zvanju asistenta na određeno vrijeme i to, u zvanju asistenta za područje Društvene nauke, polje Obrazovne nauke, grana Opća pedagogija i Posebne pedagogije, na određeno vrijeme (1 izvršilac) i za područje Prirodne nauke, polje Fizičke nauke, grana Opća i nuklearna fizika, na određeno vrijeme (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.